Tag: Tūrisms

Skolēnu ekskursijas kā tūrisma veids

Ievads Darba tēma: Skolēnu ekskursijas kā tūrisma veids. Tēmas aktualitāte ir acīmredzama, ņemot vērā sabiedrības pieaugošo interesi par izglītības tūrismu un jauniešu iespēju plašāku pieredzi iegūt, apmeklējot dažādus izglītības objektus un vietnes. Pētījuma problēma saistās ar skolēnu ekskursiju efektivitāti un ietekmi uz viņu izglītības procesu. Lai pilnībā saprastu šo tēmu,

TŪRISMA NOZARES IZMAIŅAS LATVIJĀ UN VĀCIJĀ KOPŠ IESTĀŠANĀS EIROPAS SAVIENĪBĀ

•Pētījuma aktualitāti nosaka iespēja analizēt un saprast, kā Eiropas Savienības dalībvalsts statuss ir ietekmējis tūrisma attīstību abās valstīs, piedāvājot ieskatu gan Latvijas, gan Vācijas pieredzē, kas ir būtisks konteksts tūrisma politiku izstrādei un ilgtermiņa attīstības plānošanai. Pētījuma mērķis: izpētīt un raksturot Latvijas un Vācijas iestāšanos Eiropas Savienībā ietekmi uz valstu

Profesionālās prakses I Atskaite

Ievads Praksē autors pētīja un piedalījās tūrisma un pasākumu rīkošanas jomā. Prakses laikā autors apņēmies iegūt padziļinātu izpratni par vairākām tūrisma nozarēm un tās saistītajiem aspektiem, sākot no informācijas centriem līdz muzeju apmeklējumiem. Prakses mērķi: Iegūt izpratni par tūrisma nozari: Iepazīties ar tūrisma industrijas struktūru, tās dažādajām nozarēm un galvenajiem

TŪRISMA NOZARES IZMAIŅAS LATVIJĀ UN VĀCIJĀ KOPŠ IESTĀŠANĀS EIROPAS SAVIENĪBĀ

IEVADS Tūrisma nozīmīgums Eiropas Savienībā ir divējāds un aptver gan ekonomiskus, gan sociokulturālus aspektus. Ekonomiski tūrisms nodrošina ievērojamu ienākumu avotu ES dalībvalstīm, veicinot darbavietu radīšanu viesmīlības nozarē, transportā un citās saistītajās jomās. Tas arī stimulē reģionālo attīstību, nodrošinot ekonomisko izaugsmi arī mazāk apdzīvotiem un attīstītākiem reģioniem. Sociokulturāli tūrisms veicina kultūras

Svētki kā PR tehnoloģija tūrisma biznesā

IEVADS. INTRODUCTION. ВВЕДЕНИЕ Sabiedrisko attiecību (PR) tehnoloģijām ir izšķiroša nozīme tūrisma nozarē, veicinot efektīvu komunikāciju, reputācijas pārvaldību un tūrisma galamērķu popularizēšanu. Svētkiem ir nozīmīga loma kultūras un sabiedrības veidošanā, kas kalpo kā nozīmīgs identitātes, tradīciju un vērtību marķieris, kā arī tiem ir izšķiroša nozīme sociālās kohēzijas veicināšanā kopienās un sabiedrībās.

Šengenas līgums (Gatava prezentācija pielikumā)

Kas ir Šengena? Šengenas zonas izveidošana ir viens no Eiropas projekta centrālajiem pīlāriem. Kopš tās izveides 1995. gadā, kad Šengenas zonā tika atcelta pasu kontrole, ES pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties visā ES. Tas nozīmē, ka viņi var dzīvot, mācīties, strādāt un doties pensijā jebkurā Eiropas ….. Šengenas līguma vēsture

Ekskursija Cēsisā (Prezentācija)

Ekskursijas plāns 10.00   – Izbraucam no Rīgas centrā. 11.30 –   Ierodamies Cēsisā. 11.30 – 13.30  – Ekskursija ar gidu Cēsu pils kompleksā. 14.00 – Pusdienas kafejnīcā Vendene. 15.00 – Ekskursija Cēsu pilsētā ar gidu. 17.30 – Izbraukšana uz Rīgu. Ekskursijas mērķis Iepazīstināt skolniekus ar Latvijas senākajām un latviskākajām pilsētām! Maršrūts

Mobilo lietotņu pieejamība tūristiem Latvijā (runa un prezentācija pielikumā)

  Ievads 3 1. Tūrisma nozare 5 1.1. Tūrisma attīstība 5 1.2. Mobilās lietotnes 9 2. Socioloģiskā aptauja 15 2.1. Mobilo aplikāciju lietotāju paradumi 15 Secinājumi 24 Priekšlikumi 25 Izmantotās literatūras saraksts 26 Pielikums Nr.1 29 Aptaujas rezultātu kopsavilkums 29 Ievads Darba temats: Darba izstrādes procesā tiks analizēta tēma “Mobilo

«Перспективы развития хобби туризма на примере Турции»

ВВЕДЕНИЕ Актуальность работы. Туризм существовавшее в обществе на протяжении по крайней мере двух веков, когда только люди из высших социальных слоев могли путешествовать с целью проведения досуга. Глобальный характер туризм приобрел в середине прошлого века с развитием коммерческих трансокеанских рейсов. С этого момента туризм стал важным фактором мировой экономики: несмотря

Возможность развития оздоровительного туризма в Латвии

Возможность развития оздоровительного туризма в Латвии IEVADS / ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION Туризм является важной отраслью в большинстве стран мира. В Латвии в 2021 году иностранные туристы потратили 145 млн. евро. Что, существенно ниже показателей до 2019 года, однако все еще составляет 0,22% от ВВП [2]. За исключением создания балтийского пузыря

Department of Tourism and Hospitality

Department of Tourism and Hospitality CONTENTS INTRODUCTION 3 1. Characterizes of the Restaurant “Biblioteka nr. 1” 4 2. Assess and analyze its commercial activities and effectiveness, enterprise performance in the overall global, regional and local tendencies. 5 3. Assess involvement of the enterprise in global processes, networks, its international cooperation

Korona vīrusa pandēmijas ietekme uz viesmīlības uzņēmumu darbību Liepājā

  IEVADS 3 1.VIESNĪCAS  KĀ TŪRISMA UN CEĻOJUMU INDUSTRIJAS ELEMENTS 5 1.1.Viesnīcu pakalpojumu raksturojums un specifika 5 1.2. Viesnīcu klasifikācija un funkcijas 6 1.3. Viesnīcu darbības organizācija 11 2.KORONA VĪRUSA PANDĒMIJAS IETEKMĒ UZ TŪRISMA UN CEĻOJUMU INDUSTRIJU 12 2.1. COVID 19 pandēmijas attīstības gaita 12 2.2. COVID 19 pandēmija kā šķērslis ceļošanai 13 2.3. COVID 19 pandēmijas ietekme uz viesnīcu darbību 16

Transporta politika 06302201

Kā liecina ziņu portāla LETA publiskotā informācija Latvijas ostās šogad pirmajos piecos mēnešos pārkrāva 17,51 miljonu tonnu kravu, kas ir par 9,9% mazāk nekā 2020.gada attiecīgajā periodā, liecina Satiksmes ministrijas apkopotā informācija. Latvijas ostās pirmajos piecos mēnešos visvairāk pārkrautas beramkravas – 7,977 miljoni tonnu, kas ir par 12,4% mazāk nekā

Report Plan and Management Report

Report Plan and Management Report Table of content Introduction 3 1. The essence of sustainable development 5 2. Implementation of the concept of sustainable development in practice 7 3. The main directions of activities in the field of sustainable development 10 Conclusion 12 References 14 Introduction The hospitality sector is

NELEGĀLA MIGRĀCIJA:CĒLOŅU UN SEKU SOCIOLOĢISKAIS VĒRTĒJUMS

NELEGĀLA MIGRĀCIJA:CĒLOŅU UN SEKU SOCIOLOĢISKAIS VĒRTĒJUMS SATURS IEVADS 3 1.NELEGĀLA MIGRĀCIJA- CĒLOŅI UN SEKAS 5 2.NELEGĀLĀS MIGRĀCIJAS CĒLOŅU UN SEKU SOCIOLOĢISKAIS VĒRTĒJUMS 8 NOBEIGUMS 9 IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 10 IEVADS Migrācija, ieceļojot no vienas valsts citā ar apmešanās nolūku var būr gan legāla, gan arī nelegāla. Tā, piemēram,

Кулинарные бренды как имидж территории

  Введение 6 Глава 1. Формирование имиджа и бренд территории 8 1.1. Понятие имиджа и бренда территории 8 1.2. Кулинарные бренды и их роль в построении имиджа территории 12 1.3. Основные факторы формирования кулинарного бренда, влияющие на имидж территории 16 Глава 2. Методологические основы исследования 20 2.1. Дизайн исследования 20

Анализ организационной культуры на примере гостевого дома «Небеса» в Ташкенте

гостевого дома «Небеса» Содержание Введение……………………………………………………………………………………2 Общая характеристика предприятия……………………………………………………3 Анализ структуры организационной культуры……………………………………..4 Анализ содержания организационной культуры………………………………………5 Совершенствование организационной культуры…………………………………….8 Заключение……………………………………………………………………………….10 Список используемой литературы………………………………………………………11 Введение Все организации независимо от формы собственности и целей деятельности создаются и живут в определенной среде, носящей название – культура. Организационная культура — это “философские и идеологические

JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS VIESNĪCU DARBĪBĀ

Jaunākās tehnoloģijas viesnīcu darbībā Satura radītājs IEVADS 3 1. VIESNĪCU PAKALPOJUMU UZŅĒMUMU DARBĪBAS TEHNOLOĢIJAS TEORĒTISKIE ASPEKTI 4 1.1. Tehnoloģijas būtība viesmīlības nozarē 4 1.2. Rezervēšanas sistēmas izvēles iezīmes tūrismā 8 SECINĀJUMI 11 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 12 IEVADS Sociālkultūras pakalpojuma un tūrisma biznesā aktīvi tiek ieviestas modernās tehnoloģijas, to

Prakses atskaite par uzņēmumu “Granny Inn”

  IEVADS 3 1. ORGANIZĀCIJAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 4 1.1. Organizācijas raksturojums, vēsture 4 1.2. Organizatoriskā struktūra un darbības veidi 5 1.3. Organizācijas vīzija, misija, vērtības un mērķi 6 2. ORGANIZĀCIJAS NOZARES RAKSTUROJUMS 8 2.1. Nozares vispārējais raksturojums 8 2.2. Nozares aktualitātes raksturojums pasaulē un Latvijā 9 3. ORGANIZĀCIJAS DARBĪBAS ANALĪZE

Viesnīcu darbība Covid-19 krīzes apstākļos Latvijā

Anotācija Studiju darbs: ”Viesnīcu darbība Covid-19  krīzes apstākļos Latvijā”. Studiju darba pētījuma objekts viesnīcas. Studiju darba pētījuma priekšmets viesnīcu darbība COVID. Studiju darba pētījuma mērķis: noteikt situāciju viesnīcu darbā COVID un izstrādāt universālus priekšlikumus. Studiju darba pētījuma mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1) analizēt teorētiskos avotus par viesnīcu veidiem un

Referāts par zinātnisko rakstu “Quixotic’ tourism? Safety, ease, and heritage in post-COVID world tourism”

  Darba autors savam referātam izvēlējās izmantot Sagar Singht 2020.gada 17.jūnijā publicēto zinātnisko rakstu “Quixotic’ tourism? Safety, ease, and heritage in post-COVID world tourism”. Minētais raksts ir veltīts kultūras tūrisma jomai. Raksta autors Sagar Singht šajā rakstā analizē COVID-19 un citu dabas katastrofu ietekmi un starptautisko un vietējo tūrismu, kā

SIA «Palm tours»

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ SIA «PALM TOURS» 4 2. ВНУТРЕНЯЯ СРЕДА ПРЕДПРИЯТИЯ 6 2.1..ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 6 1.2. ИЗУЧЕНИЕ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 7 1.3. АНАЛИЗ МЕНЕДЖМЕНТА И МОТИВАЦИЯ 8 1.4. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 10 3.ВНЕШНЯЯ СРЕДА ПРЕДПРИЯТИЯ 12 3.1. КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 12 3.2. ПАРТНЁРЫ SIA «PALM TOURS» 13 4.

HOTEL “BROADMOOR”

Contents Introduction 3 1. Industry analysis 4 1.1. The history of the development of the hospitality industry 4 1.2. Feature of 5-star hotels 6 1.3. Characteristics of services 7 1.4. Trends in the global hotel industry 8 2. Contribution 12 2.1. The Broadmoor Hotel macroenvironment evaluation 12 2.2. Economical contribution

Pārbaudes darbs. Izvērtēt tūrisma uzņēmuma Makrovidi (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevumi: Izvērtēt tūrisma uzņēmuma Makrovidi. Par katru apakšvidi (ekonomisko, sociālo, politisko u.c.) jāatrod vismaz 3 fakti. Fakta piemērs, aprakstot Ekonomisko vidi: Viesnīcām un citām naktsmītnēm šobrīd Latvijā tiek piemērota pazeminātā PVN likme 10%. Novērtēt katra Makrovides apakšvides ietekmi uz uzņēmumu (pozitīva, neitrāla, negatīva), novērtēt Makrovidi kopumā. Makrovides analīzi papildināt ar

Ziemas tūrisma produktu ģimenēm ar bērniem ieviešana Latvijā

SATURS 1. Tūrisma produkta raksturojums 3 2. Ziemas tūrisma produkta būtība 7 3. Tūrisma produktu veidošana 9 4. Tūrisma produktu specifika ģimenēm ar bērniem 13 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 20 Tūrisma produkta raksturojums Tūrisms aptver gandrīz visus aspektus mūsu sabiedrībā – sākot ar tā nozīmi pasaules ekonomikā, turpinot ar vides aizsardzību

Analysis of existing staff motivation system

ABSTRACT The Paper is written in English. The volume of the Paper is 33 pages (not including appendices). It involves Introduction, Analytical literature review, Results, Conclusions and recommendations, and Bibliography. Research relevance: This research paper focused on approaches and tools for increasing employees’ retention in the hotel industry. More particularly,

SIA „MK mežs” nākotnes iespējas kokapstrādes nozarē Latvijā

SATURS 1. Analītiskā daļa 5 1.1. Uzņēmumu darbības ietekmējošā vide 5 2. Pētījumu daļa 12 2.1. SIA „MK mežs” nākotnes iespējas kokapstrādes nozarē Latvijā 12 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 18 IEVADS   Temata aktualitāte: Autora pētījums veikts uzņēmumā SIA „MK mežs”, kas nodarbojas ar kokapstrādi, mežizstrādi un kokmateriālu transporta

Norvēģu tūristi kā potenciāls Latvijas tūrisma mērķa tirgus

Norvēģu tūristi kā potenciāls Latvijas tūrisma mērķa tirgus SATURS 1. LATVIJAS TŪRISMA PRODUKTU RAKSTUROJUMS 3 1.1. Latvijas tūrisma nozares pamatnostādņu raksturojums 4 1.2. Latvijas tūrisma nozares dinamikas rādītāji 5 2. NORVĒĢIJAS TŪRISTU NOVĒRTĒJUMS 9 2.1. Norvēģu tūristu vispārīgs raksturojums 9 2.2. Norvēģu tūristu raksturojums un to ceļošanas īpatnības 9 2.3.

MUITAS MAKSĀJUMI

MUITAS MAKSĀJUMI SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. Muitas maksājumi, būtība, tā aprēķināšana 5 1.1. Muitas maksājumi un to būtība 5 1.2. Muitas maksājumu aprēķināšana 7 2. Muitas maksājumu administrēšana 18 2.1. Termiņu pagarināšana 18 2.2. Parādu piedziņa 21 SECINĀJUMI 31 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 33 IEVADS Nodokļi ir neatņemama ikvienas valsts

MAZPILSĒTAS STAICELES ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS ANALĪZE LATVIJĀ

ANOTĀCIJA Katra mazpilsēta ir unikāls vēstures piemineklis ar savu materiālo un nemateriālo vērtību. Mazpilsētās atšķirībā no lielpilsētām nav izteikta iedzīvotāju asimilācija, un katrā mazpilsētā ir atšķirīga sociālā dzīve un principi – mazpilsētas uztur sociālo identitāti. Pēc autora domām Latvijai kā mazai valstij globalizācijas laikmetā vajadzētu vairāk rūpēties par savu identitātes

Latvijas tūrisma produkts un tā virzīšana starptautiskā tūrisma tirgū

SATURS 1. LATVIJAS TŪRISMA NOZARES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 5 2. LATVIJAS TŪRISMA PRODUKTA RAKSTUROJUMS 13 2.1. Tūrisma produkta būtības raksturojums no teorētiskā viedokļa 13 2.2. Latvijas tūrisma produkta raksturojums 17 2.3. Latvijas tūrisma produkta virzīšana nozares tirgū 21 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 26 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 28 PIELIKUMI 30   IEVADS Latvijas

DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRE

SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES TEDENCES lATVIJĀ RAKSTUROJUMS 6 2. DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRE – LĪGUMA UN JĒDZIENA RAKSTUROJUMS 14 3. DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMA BŪTĪBA UN TĀ TIESISKIE ASPEKTI 24 3.1. ĪRES LĪGUMA DALĪBNIEKU TIESISKĀS ATTIECĪBAS 24 3.2. DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUBJEKTI 32 3.3.

VIRTUĀLĀS PILSĒTU EKSKURSIJU TŪRES (Gatavs darbs pielikumā)

2. pārbaudes darbs Uzdevums – pēc dotajiem darbības posmiem (skat. tabulā) izstrādāt biznesa plānu tūrisma nozarē (apjoms līdz 10 lpp) – Komercdarbības ideja  – jauna pakalpojuma ieviešana.   Darbības posmi    Posmā noskaidrojamie jautājumi un darbībasPatreizējās situācijas vērtējumsKāda ir vispārējā situācija tirgū?Kāds ir (iedomātā uzņēmuma) ekonomiskais stāvoklis?Kāda ir uzņēmuma ražošanas

TŪRISMA MARŠRUTS „IZZINOT RĪGAS ZIEMEĻU RAJONU”

Saturs Kopsavilkums 3 Summary 4 Ievads 5 1. Ieskats tūrisma maršruta veidošanas pamatprincipos un Latvijas tūrisma nozares raksturojums 7 2. Rīgas kā tūrisma objekta raksturojums 11 2.1. Rīgas attīstība 11 2.2. Rīgas Ziemeļu rajona raksturojums 12 3. Izstrādātā maršruta raksturojums un aktualitāte 15 3.1. Mērķauditorija 15 3.2. Maršruta apskates objektu

Ekskursija 301002

Saturs Pārgājiena mērķu apraksts ………. 3 Organizēšanas posmi MK noteikumi ………. 4 Pirms muzeja apmeklējuma pedagogam veicamie darbi ………. 4 Vispārīgs ekskursijas raksturojums ………. 6 Maršruts ………. 7 Ekskursijas plāns ………. 7 Izmantota literatūra un avoti ………. 8 Pielikumi ………. 9 Paskaidrojums: Tā kā prakse man bija Rīgas 63.vidusskolā, lai

Bezdarba līmenis valstī

Ievads Nodarbinātības problēma valstī ir viena no svarīgākajām lietām, kura īpaši būtu jārisina valdībai un arī sabiedrībai kopumā. Īpaši aktuāla šī problēma ir cilvēkiem, kuriem nav nepieciešamās izglītības. Tie visbiežāk ir cilvēki, kuri agrāk strādāja ar vidējo izglītību, un augstākā izglītība nebija cita, lai varētu dabūt darbu un pietiekami nopelnīt,

The hotel “New Peterhof” (Term paper + presentation)

Task 1. • Description of idea, the company The hotel “New Peterhof” is a young hotel complex that meets modern needs of its guests: the hotel offers a modern range of services, meets environmental standards and is designed for customers with different goals of stay. The hotel is suitable for

Hosteļu pakalpojumu izmantošana COVID-19

  SATURS Izmantotie Termini 3 Ievads 4 Pētāma objekta un priekšmeta apraksts 5 IZVĒLĒTĀS DATU VAI INFORMĀCIJAS IEGUVES METODES APRAKSTS UN PAMATOJUMS 10 PĒTĪJUMA REALIZĀCIJAS POSMS 11 IEGŪTĀS INFORMĀCIJAS VAI VEIKTO MĒRĪJUMU ANALĪZE 13 KOPSAVILKUMS UN SECINĀJUMI 21 Izmantoto avotu un literatūras saraksts 22 Pielikums 24 Izmantotie Termini Hosteļi. Kas

Экономическое обоснование комплексного туристического продукта

Аннотация Работа посвящена разработке нового комплексного туристического товара событийного туризма. Проектируемый комплексный туристический продукт относится к событийному туризму. Маркетинговый анализ включает в себя исследования туристического рынка Латвии и оценка сегмента по двум направлениям: привлекательность рынка и стратегическое положение предприятия. Проектирование продукта включает в себя разработку его общих характеристик, составление маршрута

Использование материального и нематериального культурного наследия стран Балтии в сфере туризма (на примере гастрономического туризма).

Использование материального и нематериального культурного наследия стран Балтии в сфере туризма (на примере гастрономического туризма). Введение Туризм становится все более важным видом экономической деятельности во многих странах, и Балтийские страны – не исключение. Мировое богатство традиций – одна из главных мотиваций для путешествий, поскольку туристы стремятся познакомиться с новыми культурами

Jauna tūrisma produkta piedāvājums

Sigulda Sigulda ir pilsēta Rīgas rajonā, Latvijā pie Gaujas. Pilsētas apkārtne ir iekļauta Gaujas Nacionālajā parkā. Savas skaistās apkārtnes dēļ ar Gaujas senleju pilsēta tiek dēvēta par Vidzemes Šveici. Tās teritorija iekļauj arī senos Turaidas un Krimuldas centrus. Pilsētā atrodas bobsleja trase, Sigulda ir savdabīgs ziemas sporta centrs. Attālums no

Tūrisma organizācijas Latvijā

Tūrisma organizācijas Latvijā Nosaukums Biedri Mērķi Uzdevumi Tūrisma informācijas centri Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” Nav minēts Līdzsvarota un videi draudzīga lauku tūrisma attīstība Latvijā. Veicināt vides aizsardzību un dabas resursu saudzīgu izmantošanu ilgtspējīgai lauku attīstībai; Veicināt sadarbību dažādu lauku uzņēmēju starpā un aizstāvēt to intereses, veidojot kopēju līdzsvarotu

Characterizes of the Restaurant “Biblioteka nr. 1”

Turiba University Faculty of International Tourism Practice report Department of Tourism and Hospitality Riga, 2021 CONTENTS INTRODUCTION 3 1. Characterizes of the Restaurant “Biblioteka nr. 1” 4 2. Assess and analyze its commercial activities and effectiveness, enterprise performance in the overall global, regional and local tendencies. 5 3. Assess involvement

RĪGAS TŪRISMA PRODUKTS UN TĀ VIRZĪŠANA STARPTAUTISKAJĀ TIRGŪ

RĪGAS TŪRISMA PRODUKTS UN TĀ VIRZĪŠANA STARPTAUTISKAJĀ TIRGŪ TITULLAPA SATURS IEVADS 3 1. Tūrisma produkts 5 1.1 Tūrisma galamērķis kā tūrisma produkts 5 1.2 Tūrisma vietas un tūrisma galamērķa jēdziens 7 1.3. Tūrisma vietas mārketinga būtība 9 1.4. Tūrisma galamērķa identificēšana 11 1.5. Tūrisma galamērķa virzīšana 12 2. Rīgas tūrisma

Разработка проекта загородного мини-отеля и оценка целесообразности его реализации. Бизнес-план в приложении.

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 4 2. ЦЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 6 3. ОПИСАНИЕ И ЦЕНЫ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ХОСТЕЛОМ 7 4. ФИНАНСОВЫЕ ПЛАНЫ 9 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ПЕРСОНАЛ 11 6. ПРИМЕР РАСЧЁТА ЗАРПЛАТЫ, УЧИТЫВАЯ ВСЕ НЮАНСЫ (ИСПОЛЬЗУЯ КАЛЬКУЛЯТОР НА ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЕ VID; РАЗНЫЕ МЕТОДЫ) 14 7. АНАЛИЗ РЫНКА 19

Choice factors for Karosta prison in Liepaja

Choice factors for Karosta prison in Liepaja Study paper Contents Introduction 4 1. Karosta’s history 6 2. Karosta prison nowadays 7 2.1. Sights in Karosta district 8 2.1.1. The St. Nicholas Orthodox Maritime Cathedral 8 Picture 2.1. The St. Nicholas Orthodox Maritime Cathedral 9 2.1.2. Karosta prison 9 2.1.3. The

ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР МЕТОДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ «PALM TOURS»

ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР МЕТОДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ «PALM TOURS»   СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ SIA «PALM TOURS» 5 1.1. СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 6 1.2. АНАЛИЗ МЕНЕДЖМЕНТА И МОТИВАЦИЯ 7 1.3. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 9 2. АНАЛИЗ ГЛАВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ 11 2.1. КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 11 2.1.1. ПАРТНЁРЫ SIA

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.