Tags: Uzņēmējdarbība

Muitas darbība Latvijas pastā

IEVADS Starptautiskie pasta sūtījumi mūsdienās, pateicoties plaši izplatītajai interneta tehnoloģiju intensīvai attīstībai, kļūst par vienu no ērtākajiem un izplatītākajiem veidiem, kā fiziskām personām pārvietot preces pāri Latvijas un Eiropas Savienības muitas robežai personīgai lietošanai. Miljoniem cilvēku ar dažādu sociālo statusu, vecumu, tautību, konfesiju dažādās pasaules vietās katru dienu veic pirkumus

Prakse BA 13052023

Ievads Prakses vietas vispārīgs raksturojums Organizācijas raksturojums Organizācijas nosaukums Prakses uzņēmuma nosaukums – SIA Finto Capital. Organizācijas tiesiskais statuss Uzņēmuma tiesiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Organizācijas struktūra Uzņēmuma dalībnieku struktūru autors ir atspoguļojis 1.1.attēlā. 1.1.attēls. SIA Finto Capital dalībnieku struktūra Avots: autora veidots pamatojoties uz Lursoft datiem Uzņēmuma

Pret A Porter HAIR

Введение Данная практика является следующим этапом в изучении выбранной специальтности в университете RISEBA по программе Менеджмент связей с общественностью и рекламы. как было усвоено по результатам первой профессиональной пятинедельной практики – применение знаний в реальных условий вызывают множество вопросов и новых вызовов. Именно поэтому я рассматриваю данный этап как важнейший

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

Organizācijas apraksts Organizācijas raksturojums Uzņēmums “DDRE PLUSS” ir dibināts 2013. gada septembrī, lai arī nesen, bet veiksmīgi darbojas notekūdeņu un bioloģisko attīrīšanu izbūvē un apsekošanā. Šis uzņēmums tapis kā meitas uzņēmums IK DDRE, kas tika dibināts 2010. gada septembra mēnesī. Uzņēmumu ir dibinājis cilvēks ar vairāku gadu darba pieredzi šajā

UZŅĒMUMA “X” FINANŠU DARBĪBAS ANALĪZE

IEVADS Mūsdienas kad ekonomiskā situācija pasaulē ir nestabila, uzņēmuma darbības analīze īpaši finanses ir nepieciešama. Finansiālā stabilitāte dod uzņēmumam izdzīvot tirgū un attistīties. Cenu augums ir kritisks jebkuram biznesam, ir nepieciešams izmantot finansēšanas teorētiskās un praktiskās metodes, lai varētu izvērtēt lēmumu reālo jeb ekonomisko ienesīgumu, jo jebkurš īpašnieks investējot naudu

KORPORATĪVĀ KULTŪRA UNKORPORATĪVĀS VĒRTĪBAS

Organizācijas, jeb korporatīvā, kultūra ir darba kolektīva vērtību, pārliecību, normu un tradīciju sistēma, kas nosaka iekšējo komunikāciju un organizācijas stereotipus attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar organizāciju. Organizācijas kultūra izsaka kolektīva profesionālo sagatavotību un sociālo integrētību kopējo mērķu sasniegšanas procesā. Par galvenajiem organizācijas raksturojumiem uzskata: »  individuālo autonomiju –

Ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmuma “1.Grāmatvedības birojs” pāreja uz elektroniskajiem dokumentiem

Ievads Grāmatveža profesijai ir lieliska iespēja gūt labumu no mūsdienu sabiedrībā notiekošās digitālās transformācijas. Profesionālu grāmatvežu kā uzticamu padomdevēju loma apvienojumā ar digitālajiem uzņēmumiem paver jaunas iespējas un biznesa jomas, ja grāmatveži aptver tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Digitālā pārveide plaši ietekmē uzņēmumus un grāmatvedības nozare nav izņēmums.  Visu turpmāko veiksmīgo uzņēmumu pamatā

Maināmo paklāju un higiēnas aprīkojuma nomas un servisa mārketings uzņēmumā A/S “Elis Tekstila Serviss”

IEVADS Mūsdienās notiek aktīva cīņa starp uzņēmumiem par klientiem, atrašanās vietu, reģionu, produkciju konkrētā sfērā. Katra detaļa biznesa plānošanā ir ļoti svarīga, kā piemēram, biznesa plāns, mērķauditorija, darbinieki un mārketings. Veiksmīga uzņēmuma pamatā ir organizēta un pamatota mārketinga stratēģija. Tas informē klientus par piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem. Izmantojot mārketingu, klienti

McDonald’s Corporation

McDonald brothers restaurant 1948-1955 is to make delicious feel-good moments easy for everyone. •transform food systems to be more resilient for the future ahead •reduce waste while also transitioning to more sustainable materials in our     packaging and toys •serve safe and quality food to customers •making balanced meals more accessible

SIA „Medzes Components”

UZŅĒMUMA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS MEDZES Components ir spēcīgs rūpnieciskās inženierijas – metālapstrādes nozares pārstāvis. Uzņēmumam ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi metālapstrādē, tādā veidā uzņēmums ir pierādījis savu stabilitāti, kvalitāti kā arī spēju attīstīties un pielāgoties mūsu klientiem, piegādātājiem un konkurentiem. Pašlaik MEDZES Components ir viena no modernākajām ražotnēm reģionā. Ražotnē

DESCRIBE AND APPLY TO THE CASE STUDY COMPANY.

Using PESTLE and Five Forces, identify the key factors impacting on the industry attractiveness and the industry profitability within the industry of Ryanair.       2. Using Porter’s Value Chain and VRIO models conduct an analysis of key elements in the resource base of Ryanair DESCRIBE AND APPLY TO

Mūsdienu pieejas uzņēmuma personāla motivācijas sistēmas izveidei

Ievads Katram cilvēkam grūti sevi motivēt, un motivēt citus ir vēl grūtāk, jābūt iekšējam entuziasmam, lai veikt saistītas aktivitātes ne tikai personīgajā dzīvē bet arī ar darbu saistītas aktivitātes, to var definēt ka iekšējo spēku, kas palīdz cilvēkiem sasniegt mērķus un realizēt sevi kā personību. Motivēt darbiniekus, lai attīstītu organizāciju,

Uzņēmējdarbības pamati

Ievads Prakses vietas vispārīgs raksturojums Organizācijas raksturojums Organizācijas nosaukums Prakses uzņēmuma nosaukums – SIA Finto Capital. Organizācijas tiesiskais statuss Uzņēmuma tiesiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Organizācijas struktūra Uzņēmuma dalībnieku struktūru autors ir atspoguļojis 1.1.attēlā. 1.1.attēls. SIA Finto Capital dalībnieku struktūra Avots: autora veidots pamatojoties uz Lursoft datiem Uzņēmuma

Organizācijas un nozares

Ievads Organizācijas un nozares vispārīgs raksturojums Organizācijas raksturojums Organizācijas nosaukums Prakses uzņēmums – Luminor Bank AS Latvija. Organizācijas darbības forma Uzņēmuma darbības forma ir Akciju sabiedrība. Luminor Bank AS Latvijā ir holdinga uzņēmuma meitas uzņēmum, Latvijā un Lietuvā darbojas caur vietēji reģistrētām filiālēm un meitas uzņēmumiem. Organizācijas darbības veidi AS

Darbinieku motivācija un saliedētība attālinātā darba režīmā uzņēmumā SIA viensviens.lv

Ievads Personāla attīstībā īpaša loma ir darbinieku motivēšanai. Motivēšanas problēma ir bijusi aktuāla visos laikos, un arī pašlaik, mūsdienu sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos tās nozīme nav zudusi. Bez pareizas motivācijas pieejas ir grūti panākt darbinieku maksimālu atdevi savam darbam, kas savukārt ietekmē uzņēmuma turpmāko attīstību (Sizova, 2012). Darbinieku motivēšana ir ļoti

Маркетинговая стратегия предприятия

Введение Актуальность. Рассматривая научные публикации по теме исследования, можно отметить, что в последнее десятилетие было опубликовано большое количество работ о маркетинговых стратегиях. Так, запрос в гугл школяр «маркетинговые стратегии» с фильтром 2012-2022 год выдал более 15000 публикаций. При этом большая часть работ опирается на изучение возможностей применения маркетинговых моделей и

Piedāvājuma un pieprasījuma izpēte uzņēmumā SIA “Circle K Latvia”

IEVADS Domājams, ka pieprasījums veido piedāvājumu jebkurā nozarē, tā arī tas darbojas arī degvielas uzpildes staciju jomā. Pagājuši tie laiki, kad uzņēmumi specializējas tikai uz šauru pakalpojuma (produkta) piedāvājumu. Laikiem mainoties, tika konstatēts, ka klients kļūst prasīgāks, un tā vēlmes mainās gadu no gada. Izņēmumu rada negaidīti pavērsieni ekonomikā un

Совершенствование маркетинговой деятельности туристического предприятия Begonija

Введение Туристическая индустрия – одна из тех отраслей, которая оказывает значительное влияние на экономическое развитие Европейского Союза и Латвии. Индустрия туризма ЕС в ее прямом смысле (традиционные поставщики путешествий и туризма) состоит из 2,3 млн предприятий, в основном малых и средних предприятий (МСП), на которых занято около 12,3 млн человек.

PRAKSES ATSKAITE SIA “ROMIGA”

IEVADS Ikviens uzņēmums neatkarīgi no to raksturojošiem aspektiem darbojas ar mērķi gūt peļņu. Lai šis mērķis tiktu sasniegt maksimāli efektīvi, uzņēmuma vadītājam ir jāspēj pieņemt “pareizos lēmumus”. Lai savukārt varētu veikt iepriekš minēto, ir jāspēj organizēt uzņēmuma ikdiena tā, lai spētu piesaistīt un noturēt klientus, rast efektīvas sadarbības iespējas ar,

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

Prakses uzņēmuma raksturojums Uzņēmuma raksturojums Uzņēmums “DDRE PLUSS” ir dibināts 2013. gada septembrī, lai arī nesen, bet veiksmīgi darbojas notekūdeņu un bioloģisko attīrīšanu izbūvē un apsekošanā. Šis uzņēmums tapis kā meitas uzņēmums IK DDRE, kas tika dibināts 2010. gada septembra mēnesī. Uzņēmumu ir dibinājis cilvēks ar vairāku gadu darba pieredzi

Pirmsdiploma prakses atskaite

IEVADS Visā pasaulē tūrisms ir viena no galvenajām un vadošajām izaugsmes nozarēm un tiek uzskatīta par stratēģisku ekonomiskās attīstības un nodarbinātības prioritāti. Tas saistāms ar dažādiem iemesliem, tai skaitā, ar to, ka tūrisms ietekmē ikvienas sabiedrības kultūras, sociālo un ekonomisko dzīvi (Jaunušane, 2012). Tā, piemēram: tūrisms pasaulē pēc Otrā Pasaules

SIA “OV Solutions” darbības raksturojums

IEVADS 21.gs. no uzņēmējdarbības viedokļa raksturīga dinamika, enerģiskums, informācijas pārbagātība, sīva konkurence, klientu informētība. No praktiskā viedokļa tas nozīmē, ka, lai šādā vidē uzņēmums spētu efektīvi strādāt un arvien attīstīties, un pierādīt klientiem, ka tā produkcija vai pakalpojums ir patiesi kvalitatīvs, ieteicams rūpīgi pievērsties konkrētā uzņēmuma saimnieciskās, finanšu, kvalitātes vadības

Uzņēmuma raksturojums

Ievads Globālā dzērienu tirgus pētījumu dati liecina par to, ka pēdējā laikā iedzīvotāji ir sākuši vairāk rūpēties par savu veselību un, izvēloties alkoholiskos dzērienu, dod priekšroku dzērieniem ar zemu alkohola saturu un samazinātu kaloriju daudzumu. ASV tirgū ārkārtīgi aktīvi tirgus daļu iekaro dzēriens (seltzer), kas atbilst augstāk aprakstītajām īpašībām, taču

The Company14032023

Introduction According to the XX study program of the BA School of Business and Finance, I have internship since XX.XX.202X to XX.XX.202X in SIA Norwegian Air Resources Latvia as a junior accountant. Consolidating the theoretical abilities and knowledge that were acquired throughout the course of the learning process and acquiring

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Ievads Prakses vieta ir izvēlēta Luminor Bank AS, kas ir vadošā neatkarīgā banka Baltijā un trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs, kas sniedz finanšu pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un uzņēmumiem. Luminor Bank AS tika dibināts 2017. gada augustā, pamatojoties uz Nordea un DNB Baltijas darbību apvienošanu. Luminor Bank AS pārņēma

Uzņēmējdarbības jēdziens, kas ir uzņēmējdarbība?

Ikviens uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma vai citiem parametriem, ir nozīmīgs, jo, piemēram, mazie un vidējie uzņēmumi ir “ES galvenais ekonomiskās izaugsmes, inovācijas, nodarbinātības un sociālās integrācijas dzinējspēks.” Turklāt katra sekmīga peļņu nesoša uzņēmuma izveidošana dod sabiedrībai vismaz četrus pozitīvus labumus: uzņēmuma īpašnieki gūst peļņu (kā ienākumu no savām uzņēmējspējām),

Kvalifikācijas prakses dokumentācija SIA “Millmax”

Kvalifikācijas prakses DIENASGRĀMATA Uzskaites darba organizācija uzņēmumā 40 stundas (Uzdevuma nosaukums atbilstoši kvalifikācijas prakses programmai, norādot kopējo uzdevuma veikšanai pavadīto akadēmisko (45 min) stundu skaitu) Datums (dd.mm.gggg.) Stundu skaits Veikto prakses uzdevumu apraksts 07.12.2020. 88 Uzskaites darbinieku pienākumi. Dokumentu apgrozības plāns vai shēma. Grāmatvedības darba nolikums un iekšējās kontroles organizācija

Mūsdienu pieejas uzņēmuma personāla motivācijas sistēmas izveidei

Katram cilvēkam grūti sevi motivēt, un motivēt citus ir vēl grūtāk, jābūt iekšējam entuziasmam, lai veikt saistītas aktivitātes ne tikai personīgajā dzīvē bet arī ar darbu saistītas aktivitātes, to var definēt ka iekšējo spēku, kas palīdz cilvēkiem sasniegt mērķus un realizēt sevi kā personību. Motivēt darbiniekus, lai attīstītu organizāciju, tas

SIA „Medzes Components”

UZŅĒMUMA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS MEDZES Components ir spēcīgs rūpnieciskās inženierijas – metālapstrādes nozares pārstāvis. Uzņēmumam ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi metālapstrādē, tādā veidā uzņēmums ir pierādījis savu stabilitāti, kvalitāti kā arī spēju attīstīties un pielāgoties mūsu klientiem, piegādātājiem un konkurentiem. Pašlaik MEDZES Components ir viena no modernākajām ražotnēm reģionā. Ražotnē

RIMI Baltic13032023

1. Enterprise Management 1.1. Analysis of general factors and task/specific factors of RIMI Baltic   The author chose RIMI Baltic as the object of analysis (Fig. 1.). Figure 1. Company logo Rimi Baltic is an ICA Gruppen AB subsidiary. Good corporate governance involves ensuring that ICA Gruppen AB is handled

Klientu segmentu analīze uzņēmumā “Tamro”

Ievads Uzņēmuma panākumi, īpaši mārketinga jomā, ir atkarīgi no stabilas tirgus segmentācijas teorijas piemērošanas. Mērķēšana uz tirgus segmentu, kas atbilst stabilas segmentācijas teorijas pamatprincipiem, ievērojami palielina iespēju, ka produkts vai pakalpojums gūs panākumus, jo tas, visticamāk, izveidos stabilu savienojumu ar mērķa klientiem. Tirgus segmentācijai ir vairākas priekšrocības. Vispārīgākajā līmenī tirgus

Kvalifikācijas prakses dokumentācija SIA “Millmax”

  Kvalifikācijas prakses atskaites autors     (paraksts, datums) Kvalifikācijas prakses vadītājs prakses vietā     (paraksts, datums) Kvalifikācijas prakses vadītāja koledžā     (paraksts, datums) Prakses norises laiks (dd.mm.gggg.) 7.12.2020. Kvalifikācijas prakses DIENASGRĀMATA Uzskaites darba organizācija uzņēmumā 40 stundas (Uzdevuma nosaukums atbilstoši kvalifikācijas prakses programmai, norādot kopējo uzdevuma veikšanai

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums

1. pielikums Projektu iesniegumu atlases nolikumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums Projekta nosaukums: Vasaras nometnes-korekcijas programmas īstenošana deviantas uzvedības bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem kopā ar to vecākiem to veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums:   Projekta iesniedzējs: Balvu novada

Innovation processes in Latvia: current state

Introduction Numerous issues arise during the development of many businesses. A major unwarranted rise in the workforce, ineffective inventory management, the overlap of duties across different departments are a few examples. As a result, the enterprise must be modernized because the old business models are no longer suitable for the

DARBA SAMAKSAS JĒDZIENS UN ORGANIZĀCIJA

DARBA SAMAKSAS JĒDZIENS UN PAMATA PRINCIPI Darba samaksa ir atlīdzība, kuru darbinieks regulāri saņem par paveikto darbu. Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu. Vienkārši skaidrojot, ar jēdzienu “darba samaksa” saprot naudas maku ar četrām daļām. Tajā ietilpst darba alga, piemaksas, prēmijas un cita veida atlīdzība, kas saistīta

Ārvalstu tirgus izpēte un jaunu pārdošanas kanālu apzināšana SIA “VALVIX” ražošanas apjoma palielināšanai

Ievads Gaisa kvalitātei ir liela nozīme katra cilvēka ikdienā, tāpēc, pētot uzņēmuma attīstības svarīgi gaisa kvalitātes teorētiskos aspektus, ieskaitot problēmas aktualitāti un normatīvo regulējumu, kā arī tirgus tendences ilgtspējas jomā. Iekštelpu gaisa kvalitāte ir gaisa īpašību kopums, kas nosaka gaisa fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru iedarbības pakāpi uz cilvēku iekštelpās.

KORPORATĪVĀ KULTŪRA UN KORPORATĪVĀS VĒRTĪBAS

Organizācijas, jeb korporatīvā, kultūra ir darba kolektīva vērtību, pārliecību, normu un tradīciju sistēma, kas nosaka iekšējo komunikāciju un organizācijas stereotipus attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar organizāciju. Organizācijas kultūra izsaka kolektīva profesionālo sagatavotību un sociālo integrētību kopējo mērķu sasniegšanas procesā. Par galvenajiem organizācijas raksturojumiem uzskata: »  individuālo autonomiju –

AUDITA PROCESA ORGANIZĒŠANA UZŅĒMUMĀ

Ievads Ikviens uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma vai citiem parametriem, ir nozīmīgs. Nozīmīgs gan Eiropas Savienības, gan valsts tautsaimniecības līmenī, gan individuāli sabiedrības un ikvienas personas līmenī. Tomēr, lai uzņēmums varētu ne tikai pastāvēt, bet arī perspektīva arvien attīstīties, nepieciešama pārdomāta tā vadīšana, pārvaldība. Viens no pēdējā laika uzņēmumus visvairāk

Resursu izmantošana uzņēmējdarbībā

Ievads Pētot dažādu kultūras nozares resursu izmantošanu uzņēmējdarbībā, ir svarīgi pievērst uzmanību pareizo stratēģiju izstrādei un pielietošanai, komercializējot kultūras objektus, ar mērķi gan sasniegt pievilcīgus finanšu rezultātus, realizējot projektu, gan attīstīt sociālo pusi. Šo abu faktoru prasmīgā un pareiza apvienošana veicinās valsts ekonomiskas ilgtspējīgu attīstību. Šī darba ietvaros autors ir

Прохождения профессиональной практики

Введение Данная практика является следующим этапом в изучении выбранной специальтности в университете RISEBA по программе Менеджмент связей с общественностью и рекламы. как было усвоено по результатам первой профессиональной пятинедельной практики – применение знаний в реальных условий вызывают множество вопросов и новых вызовов. Именно поэтому я рассматриваю данный этап как важнейший

Прохождение практики

Введение Прохождение практики – неотъемлемая часть учебного процесса, поскольку именно практика дает возможность более полно понять выбранную профессию, оценить свои теоретические знания и применить их в реальной жизни. Для прохождения практики мною была выбрана латышская компания, которая оказывает услугу в индустрии красоты – Pret A Porter HAIR Workshop. Практика продолжалась

Анализ Instagram рекламы SIA Shine Event и разработка предложений руководству

Введение В последние годы развитие технологий, инноваций и увеличение использования мобильных телефонов стимулировали рост социальных сетей как маркетингового канала. Пользователи Instagram получают доступ к платной рекламе, обзорам от различных блогеров и другому контенту, который привел к тому, что данная социальная сеть используется как мощный цифровой инструмент рекламы. Доход Instagram в

LĒMUMU PIEŅEMŠANAS TEORIJA. OPTIMIZĀCIJAS LĒMUMU TEORIJA. LĒMUMU PIEŅEMŠANAS METODE.

LĒMUMU PIEŅEMŠANAS TEORIJA Neviena organizācija nevar izdzīvot bez lēmuma pieņemšanas. Lēmumu pieņemšana ir katras organizācijas darbības galvenais elements. Uzņēmumiem ir jāpieņem lēmums par to, kuru klientu apkalpot, kurā tehnoloģijā investēt, kuru darbinieku pieņemt darbā, kādu produktu pirkt un tamlīdzīgi. Tomēr lēmumi netiek pieņemti, izmantojot standartizētu procedūru. Ir vairākas teorijas, kas

Līderība organizācijā28022023

Informācijas avotos tiek uzsvērts, ka talantīgu cilvēku, profesionāļu piesaiste valsts pārvaldei, politikai un uzņēmējdarbībai ir galvenais uzdevums Latvijā – spēt apzināt un atbalstīt savus talantus, kā arī piesaistīt gaišākos prātus, lai nodrošinātu Latvijas konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi.[1] Apzinātie dažādu nozaru un jomu speciālistu viedokļa ļauj pat apgalvot, ka 21.gs. (pretēji

COVID-19 pandēmijas ietekme uz tūrisma nozari Latvijā

Ievads Neskatoties uz to, ka kopējais tūrisma nozares ieņēmumu apmērs Latvijā ir visai neliels salīdzinājumā ar pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tūrisma nozare Latvijā ir arī nozīmīgs eksporta ienākumu avots, kas sniedz ievērojamu pienesumu valsts iekšzemes kopproduktam. Eksperti ir arī atzīmējuši, ka tūrisma nozarei Latvijā ir gana labs attīstības potenciāls, taču

Creating Business Excellence and Marketing

Assessment One – Individual Report Scania is the world’s leading provider of transport facilities, including trucks and buses for heavy transport applications combined with an extensive product-related service offering. Scania was founded in 1927 and is headquartered in Gothenburg, Sweden. Scania makes it possible for customers to concentrate on running

Ražošanas cikls un tā ietekmējošie faktori

IEVADS Latvijā ir atsākusies ekonomiskā izaugsme. Ekonomiskās situācijas uzlabojumu galvenokārt nosaka eksporta apjomu pieaugums un tirgojamo nozaru izaugsme, kas daļēji ļauj kompensēt pagaidām vēl vājo iekšzemes pieprasījumu un uz iekšējo tirgu orientēto pakalpojumu nozaru attīstību. Pārtikas un dzērienu rūpniecības nozare ir viena no svarīgākajām un dinamiskākajām rūpniecības nozarēm. Ar šo

Управление рисками   транспортного предприятия ООО “PLOCKMATIC RIGA”

ВВЕДЕНИЕ Сегодня любая компания ежедневно сталкивается с известными или неизвестными рисками. Наилучшей защитой от любых типов рисков является выявление рисков, поскольку, зная, что компания находится в опасности, для руководства компании пришло время принять решение о принятии мер по предотвращению этих рисков. Современное прогнозирование основано больше на анализе прошлых событий. Анализ

Laima25022023

  Ievads Pilnīgi saprotams ir fakts, ka neviens mācību process nav iedomājams bez praktiskās pieredzes, tāpēc, lai veiksmīgi apgūtu sevis izvēlēto mācību programmu un, lai pārliecinātos par izvēlētās profesijas atbilstību, bija nepieciešams iziet praksi kādā ar pārtikas ražošanu saistītā uzņēmumā. Par savu prakses vietu šogad esmu izvēlējusies A/S „Laima”, kuras

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.