Tags: Vadība

„Grāmatvedība un finanšu plānošana”

„Grāmatvedība un finanšu plānošana” Saturs Ievads 3 Īss organizācijas apraksts /raksturojums 4 Organizācijas struktūra, finanšu pārvaldības shēma 8 Finanšu pārvaldībā iesaistīto vadības līmeņu saraksts, finanšu direktora/ finansista pienākumu apraksts 8 Prakses uzdevumu veikšanai izvēlētas atbilstošas metodes 11 Ir izveidoti kritēriji, atbilstoši kuriem tiks veikta finanšu pārvaldības (finanšu vadības) analīze. 18

“KVINTO GR” prakses atskaite

Prakses atskaite “KVINTO GR” (uzņēmuma vai organizācijas nosaukums) Satura rādītājs Ievads 3 1. “KVINTO GR” vispārīgs raksturojums un prakses laikā veiktie uzdevumi 4 1.1. Uzņēmuma “KVINTO GR” vispārīgs raksturojums 4 1.2. Prakses laikā veiktie uzdevumi 6 2. Primārie dati 8 2.1. Aptaujas rezultātu vizualizācija un interpretācija 9 2.2. Intervijas rezultātu

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite Satura rādītājs Ievads 3 1. SIA «Maxima Latvija» vispārējs apraksts 5 1.1. Uzņēmuma un prakses vietas raksturojums 5 1.2. Personāla vadības procesa raksturojums lielveikalā “Maxima” 10 2. Cilvēkresursu politikas īstenošana lielveikalā “Maxima” 13 2.1. Personāla motivēšana uzņēmumā 13 2.2. Darba snieguma vadība 14 2.3. Apmācības organizēšana

Izdegšanas līmenis organizācijas ‘’Maxima’’ darbiniekiem un tā profilakses iespējas

Izdegšanas līmenis organizācijas ‘’Maxima’’ darbiniekiem un tā profilakses iespējas Kursa darbs RĪGA 2022 Saturs Ievads 3 1.Izdegšanas sindroma tirdzniecības darbiniekiem pētījums 5 1.2. Izdegšanas sindroma cēloņi 7 1.3. Izdegšanas sindroma izpausmes 8 1.4. Izdegšanas sindroma pētījums tirdzniecības darbiniekiem 9 2. SIA «Maxima Latvija» vispārējs apraksts un cilvēkresursu politikas īstenošana uzņēmumā

SIA Ezergailis uzņēmējdarbības izvērtējums (stratēģiskā vadīšana uzņēmumā)

SIA Ezergailis uzņēmējdarbības izvērtējums (stratēģiskā vadīšana uzņēmumā) SATURS IEVADS 3 1.Uzņēmējdarbības/stratēģiskās vadīšanas teorētiskie aspekti 4 1.1.Stratēģiskās vadīšanas skaidrojums 4 1.2.Stratēģiskās vadīšanas būtība un loma 6 1.3.Stratēģiju izstrāde mazajos uzņēmumos 8 2. SIA “Ezergailis” raksturojums 16 3. SIA “Ezergailis” izvērtējums un attīstības stratēģija 23 Secinājumi 30 izmantotā literatūra 31 IEVADS Lai

Problēmas Autoratlīdzības nodokļu sistēmā

  Ievads Autortiesības ir tiesības, kas aizsargā darbus, kurus autors radījis savas garīgās darbības rezultātā. [1] No autortiesību definīcijas izriet, ka autortiesību aizsardzība sākas ar brīdi, kad darbs ir radīts, proti, ar brīdi, kad autora ideja tiek ietērpta kādā konkrētā formā. [2] Tādējādi, lai iegūtu autortiesības autora “darbam ir jābūt

NODOKĻI 06232022

  IEVADS 3 1. NODOKĻU BŪTĪBA UN TO RAKSTUROJUMS 5 1.1. Nodokļu jēdziens un raksturojums 5 1.2. Nodokļu sistēmas raksturojums un nodokļu veidi Latvijā 10 2. AKCĪZES NODOKĻA RAKSTUROJUMS 14 2.1. Akcīzes nodokļa jēdziens un būtība 15 2.2. Akcīzes nodokļa salīdzinājums Baltijas valstīs 18 SECINĀJUMI 24 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTI

BEZDARBA IETEKME UZ TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS NOZARI

BEZDARBA IETEKME UZ TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS NOZARI Satura rādītājs Ievads 3 1. Kopējā valsts bezdarba situācijas apraksts 4 2. Situācijas analīze tūrisma un viesmīlības nozarē 11 2.1. Publikāciju apskats par nozari Covid periodā 11 2.2. Bezdarba statistikas analīze un tā ietekme uz tūrisma un viesmīlības nozari 12 Secinājumi un priekšlikumi 24

Lietvedības prakses atskaite

  Ievads Saskaņā ar lietveža profesijas standartu, lietvedis nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā, sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus, veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavo dokumenta atvasinājumus, pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku. Pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan

Pārbaudes darbs  fin.vad 14052022 (Gatavs darbs pielikumā+excl)

Izmantojot nepieciešamo informāciju, sagatavot naudas plūsmas budžetu uzņēmumam katra mēneša beigās par 3 mēnešu periodu līdz 30.septembrim (EUR): naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā 1.jūlijā 3600,- ražošanas apjoms (gabali): marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs august s septembris oktobris novembris decembris janvāris 720 810 900 960 1050 1110 1140 1020 930 780

Ekon.140522G (Gatavs darbs pielikumā +Excel)

Pārbaudes darbs Uzņēmums ražo divus produkcijas veidus E un F. Viena izstrādājuma ekonomiskie rādītāji ir šādi: E F Tiešās materiālās izmaksas, euro 4 6 Tiešās darba izmaksas, euro 2 3 Mainīgās vispārīgās izmaksas, euro 4 2 Realizācijas cena, euro 14 18 Darba laika patēriņš stundās 3 4 Materiāla B izlietojums,

Digitālo transformāciju optimizācija bankas darbības efektivitātes uzlabošanai

  1. Klientu apkalpošanas procesu automatizācijas būtība un nozīme banku sektorā 8 1.2. Procesu automatizācijas būtība 17 1.3. Procesu automatizācijas priekšrocības un trūkumi 20 1.4. Klientu apkalpošanas procesu automatizācija un ieviešanas prakse 27 2. Procesu apraksts X bankā 44 3. Pētījumi par patērētājiem 51 Literatūras saraksts un avoti 57 Ievads

Pašvaldības iestādes „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” personāla atlase

  Ievads 5 1. Personāla atlases teorētiskie aspekti 7 2.Pašvaldības iestādes „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” raksturojums 15 1.1. Bibliotēkas darbības raksturojums 15 2.2. Bibliotēkas vēsture 16 2.3. Bibliotēkas personāla raksturojums 17 3.Bibliotēkas darba rezultāti 20 4.Bibliotēkas personāla vadības process un atlases principu realizācija 26 4.1.Problēmas atklāšana personāla atlasei 26 4.2. Jauna personāla

International Service Management – Case study Should Ice

What is the bundle of benefits purchased by the consumer? In other words, what is the Shouldice value proposition? In what ways is Shouldice’s offering different from other hospitals? The customers are turning to this particular hospital to purchase medical services in this case hernia operations, the customer are very

Exam. KM. 20012204

SECTION 1 – UNDERSTANDING OF CONCEPTS The literature distinguishes between two major types of knowledge – tacit and implicit. It is said that explicit knowledge is the one that can be transferred from one individual to another either systematically (though manuals, instructions, etc) or formally (through communication). Whereas tacit knowledge

Wine Case

Written Assignment Strategic directions in simulation game for Table of Contents Acknowledgements 3 1. Introduction 4 2. Acquisition target – Bel Vino 5 2.1. Negotiation strategy 5 2.1.1. Benefits for Bel Vino 5 2.1.2. Benefits for International Beverages 5 2.1.3. Threats for International Beverages and Bel Vino 6 2.2. Operations

Exam. Questions 1 – 7 (part: Understanding of concepts)

Questions 1 – 7 (part : Understanding of concepts) There are two types of knowledge : explicit knowledge, this is ideas and knowledge that can be expressed in words and numbers and shared in the form of data, scientific formulae, product specifications, manuals, universal principles, and so forth. This kind

Case 2 – CoolBurst

Case 2 – CoolBurst What do you think about CoolBurst? What are the company’s problems? What needs to be done? The company named CoolBurst is one of the vending machine providers that serves clients as schools, cafeterias and other institutions, the company has taken a very narrow niche on the

Case – IDEO

For each of the mini-cases, identify the management issue(s), research methodology and solution Mini case 1 – Amtrak Management issue Amtrak is a provider of passenger rail transportation services, being in this business the main profits primarily come from ticket sales, the management of Amtrak therefore is highly concerned with

Valmiermuiža

Table of contents How a company organizes to support innovation 3 Core processes that add value 3 Offering 4 Making money 5 Enterprise structure 5 Value chain 5 PESTEL Analysis 7 Political 7 Economical 7 Social 7 Technical 7 Environmental 7 Legal 7 SWOT analysis 9 Strengths 9 Weaknesses 9

Mobilly

Table of contents Introduction 3 Company background 4 7 p’s analysis 4 Porter’s Diamond 8 Factor Conditions 8 Home Demand Conditions 9 Related and Supporting Industries 9 Firm Strategy, Structure, and Rivalry 10 SWOT analysis in light of expansion to Poland 11 CAGE Framework (Latvia – Poland) 13 Cultural Distance

Mid-Term Project (Texts)

Table of Contents 1. “Don’ts” and “Do’s” 3 Presentation 6 2. Strategies that fit emerging markets 11 The challenge of emerging markets 11 Institutional context as a framework of country assessment 11 Expansion options 11 Change the institutional context 12 Stay away – If adapting your business model is impractical,

Aerodium

Table of contents How a company organizes to support innovation 3 Core processes that add value 3 Offering 4 Servicing customers 4 Making money 5 Enterprise structure 5 Value chain 5 PESTEL Analysis 7 Political 7 Economical 7 Social 7 Technical 7 Environmental 7 Legal 8 SWOT analysis 9 Strengths

Case – DisneyLand

Hong Kong Disneyland (HKD) had mechanisms in place to adapt to local Hong Kong culture, yet these means appeared to be ineffective. Why? What areas, in terms of cultural adaptation, still need further improvement? Using Professor Brannen’s concept of recontextualizing strategic assets (see case Exhibit 2), do you think Disney’s

Jaguar. QUESTIONS.

QUESTION #1 Consider Jaguar’s exchange rate exposure. To which currencies is Jaguar exposed? What are the sources of these exposures? How would the company be affected by a 25% decline in the value of the dollar? In order to determine to which currencies was Jaguar exposed to it is necessary

Pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība ar vecākiem

  Ievads 3 1. Sadarbības būtība un tās nepieciešamība pirmsskolas izglītības iestādē 5 2. Pedagoģisko sadarbību veicinošie nosacījumi, darba formas, metodes 12 Secinājumi 20 Literatūras un citu avotu saraksts 21 Ievads Pirmsskolas izglītības iestādē, tas ir, jaunos apstākļos, satiekas daudzi bērni savā īpašā mazbērna jeb agrīnās bērnības vecumā no 1

SIA “Premium delivery”

  IEVADS 2 1. FINANŠU GRĀMATVEDĪBU REGULĒJOŠO LIKUMU UN PAMATPRASĪBU RAKSTUROJUMS 4 2. UZŅĒMUMA APRAKSTS 7 2.1. Nozares raksturojums un attīstības perspektīvas 7 2.2. Uzņemuma dibināšanas dokumentācija, struktūra un pārvaldes shēma 8 2.3. Grāmatvedības uzskaites metodika un uzņēmuma lietvedība 9 2.4. Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēma 9 3. GRĀMATVEDĪBAS DARBA ORGANIZĀCIJA

Audzināšanas darba prakses atskaite

  1. PRAKSES NEDĒĻA 2 1.1. Vispārējs izglītības iestādes raksturojums 2 2. PRAKSES NEDĒĻA 3 2.1. Ieteicamo resursu saraksts skolotājiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai 3 3. PRAKSES NEDĒĻA 5 3.1. Mācību materiāli mācību procesa nodrošināšanai un atgriezeniskās saites īstenošanai attālināti 5 3.2. Mācību matriāli mācību procesa nodrošināšanai skolēniem, kuriem nav

STARPTAUTISKO EKONOMISKO SAKARU, TRANSPORTA EKONOMIKAS UN LOĢISTIKAS KATEDRA

  Ievads 3 1.Biedrības Do Great Things. Latvia apraksts 4 1.1.Biedrība Do Great Things. Latvia 4 1.2. Biedrības Do Great. Latvia starptautisko projektu vadīšanas prakses amata apraksts 5 1.3. Biedrības Do Great. Latvia starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas un vadīšanas analīze 8 1.4. Normatīvo aktu analīze saistībā ar to pielietošanu uzņēmumā

PetCity veikals t/c Akropolē 01192203

•Lielākā veikala platība •Vairāk piedāvātu produktu (vairākiem dzīvniekiem, dažādi aksesuāri) •Veikalā PetCity “Akropolē” ir vairāk pakalpojumu, nekā veikalā DinoZoo (suņu skolā, dzīvnieku frizētava-salons) •Veikalā PetCity ir veterināras zāles un medicīnas preces dzīvniekiem, bet DinoZoo nav •DinoZoo veikals vairākumā piedāvā preces populārākajām dzīvnieku sugām, bet PetCity piedāvā arī preces eksotiskajiem dzīvniekiem

Personāla psiholoģijas prakses atskaite 01192202

  I daļa. SAC „Tērvete” nodaļas sociāli psiholoģiskais raksturojums 3 1. Nodaļas grupas dalībnieku demogrāfiskais, grupas saliedētības, attīstības un sociāli psiholoģiskā klimata raksturojums 3 2. Sociālā statusa un lomu analīze nodaļā 8 3. Nodaļas vadītāja psihogrammas analīze 9 4. Autoritātes veidošanās un nostiprināšanās nodaļā analīze 11 5. Komunikācijas nodaļā izpēte

Pārkāpumu atklāšanas efektivitāte muitas kontroles punktos

  Ievads 4 1. Muitas kā iestādes vispārīgs raksturojums 7 2. Optimāli funkcionējoša muitas kontroles punkta raksturojums 17 3. Muitas noteikumu pārkāpšanas procesa tendences 26 4. Latvijas muitas kontroles punktu darbības analīze darba temata ietvaros 37 4.1. Latvijas lidostas muitas un tās darbības raksturojums 37 4.2. Rīgas ostas muitas darbības

Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas sistēmas izveide Latvijā

  Ievads „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas iepriekš piederēja valstij, pašvaldībām, paju sabiedrībām, lauksaimniecības uzņēmumiem un zvejnieku kolhoziem, līdz ar privatizāciju kļuva par bijušo dzīvokļu īrnieku kopīpašumu. Līdz ar to no viena īpašnieka, kuram bija jārūpējas par ēkas uzturēšanu, mājas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja kļuva par vairāku personu kopīpašumu. Īrnieki, kas iepriekš

INTERNETA MĀRKETINGA INSTRUMENTU IZMANTOŠANA IEKĻŪŠANAI ĀRVALSTU TIRGOS

  IEVADS 5 1. Interneta MĀRKETINGS, būtība UN TO IZMANTOŠANA IEKĻŪŠANAI ĀRVALSTU TIRGOS 7 1.1. Interneta mārketings 7 1.2. Interneta mārketinga veidu instrumenti 11 1.3. Interneta mārketinga priekšrocības un trūkumi 18 1.4. Interneta mārketinga ekonomiskā efektivitāte 21 1.5. Interneta mārketinga stratēģija ieiešanai ārvalstu tirgos 24 2. interneta mārketinga izplatīšanu un

Jauna produkta izstrādāšana uzņēmumā

  New product development in the company SATURS Ievads 3 1. Jauna produkta jēdziens un izstrādes posmi 5 1.1. Jauna produkta izstrādes posmi 5 1.2. Jaunu produktu veidi 8 1.3. Jaunu produktu izstrādes stratēģija 13 1.4. Jauna produkta ieviešana tirgū 19 2. Jaunu produktu izstrāde Latvijas uzņēmumos 23 2.1. Pētījuma

Elastīgas darba vides nozīme personāla labklājības (fiziskās, psiholoģiskās, garīgās) veicināšanai organizācijā

  Ievads Darba devējiem elastība ir nozīmīgs faktors uzņēmumā, jo tas palīdz nodrošināt uzņēmumam ātru pielāgošanos ārējām tirgus prasībām, klientu pieprasījumam un efektīvāk izmantot uzņēmuma iekšējos resursus. Tādējādi te saskatāms mijiedarbības process, kurā uzņēmumam ātri jāmainās līdz ar ārējo vidi. Atpalikušais uzņēmums nevar sekmīgi darboties un konkurēt ārējā tirgū. Ātro

Заключение коммерческих сделок: виды и способы предложений (оферт) и ответов (акцептов)

Академическая бакалаврская программа «Управление предпринимательством» реферат Заключение коммерческих сделок: виды и способы предложений (оферт) и ответов (акцептов) Рига, 2017 Содержание Введение и основные понятия 3 Виды оферта 4 Виды акцепта 5 Список используемой литературы 8 Введение и основные понятия Коммерческая сделка (commercial transaction) – то же: торговая сделка – вид

Открытие шиномонтажной мастерской «Pie Artūra». Бизнес план. (Таблицы, презентации в приложении)

Академическая бакалаврская программа «Управление предпринимательской деятельностью» Бизнес план   Открытие шиномонтажной мастерской «Pie Artūra» Рига, 2016 Содержание 1. Резюме проекта 3 2. Сведения об участниках проекта 4 3. Анализ рынка и оценка целесообразности проекта 5 4. Маркетинговый план 6 5. Описание конечной продукции / услуг 7 6. Организационный план 8

Для чего нужно уметь выступать перед аудиторией и что мешает нам успешно выступать?

Для чего нужно уметь выступать перед аудиторией и что мешает нам успешно выступать? Общение с другими людьми является одной из важнейших частей в нашей жизни. Общение нужно во всём, в семье, на работе, при походе в магазин и т.д. И так же оно нужно для разных целей. Однако, не у

Atšķirība starp apcietinātām personām un notiesātām personām

Atšķirība starp apcietinātām personām un notiesātām personām The difference between arrested and convicted persons anotācija Kvalifikācijas darba tēma: „Atšķirība starp apcietinātām personām un notiesātām personām”. Kvalifikācijas darba pētījuma objekts – apcietinātās un notiesātās personas. Kvalifikācijas darba pētījuma priekšmets – apcietinātās un notiesātās personas turēšanas kārtība ieslodzījumu vietās. Kvalifikācijas darba mērķis

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite SIA “Oksalis”.

  Ievads Cilvēkresursu vadības prakses laikā personāla vadības procesi tika pētīti vienā no Latvijas uzņēmumiem SIA “Oksalis”. Cilvēkresursi ir viens no nemateriālajiem aktīviem, kas unikāls, jo katram indivīdam piemīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas. Prakses mērķis: sekmēt Biznesa vadības koledžā iegūto zināšanu pielietošanu praktiskā darbā, veicinot personāla speciālista kompetenču apgūšanu

Līderība un uzvedība organizācijā “VAS LATVIJAS PASTS”

  Ievads 3 1. VAS Latvijas Pasts darbības joma 5 1.1. VAS Latvijas Pasts pakalpojumi 5 1.2. VAS Latvijas pasts mērķi un plāni nākamajiem gadiem 6 2. Tirgus attīstības tendenču apraksts 7 2.1. Galveno konkurentu darbību analīze 7 2.2. Patērētāja portreta noteikšana 9 3. Socioloģiskā aptauja 11 4. Pašreizēja uzņēmuma

The business of sugar cane farming and the rights to water violation in India

Business & Human Rights: Governance, Leadership and Management The business of sugar cane farming and the rights to water violation in India Introduction The traditional understanding of sustainable development includes a description of the conflict-free coexistence of man and the environment with an orientation towards future generations. However, today the

Noslēguma darbs informācijas pārvaldība “Eurostat” (Gatavs darbs pielikumā+ppt+excel)

BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība Noslēguma darbs informācijas pārvaldība Kursa darbs   ______________________ __________________ ___________________ ___________________ Akadēmiskais amats Zinātniskais / akadēmiskais grāds Vārds, uzvārds Paraksts   Saturs Saīsinājumi 3 1. Eurostat raksturojums 4 2. Datu apstrāde 7 Secinājumi 11 Izmantoto avotu pārskats 12 Saīsinājumi EOTK –

SIA “ELIZABETES CENTRS” (Prakses atskaite, prezentācija, runa)

Introduction Following the training program, I had an internship from July 01, 2020, to September 04, 2020, at the Radisson Blu Elizabete Hotel, Riga. The main goal of the internship is to consolidate the theoretical skills and knowledge gained in the learning process, as well as to acquire practical skills

SOCIĀLPEDAGOĢISKĀ PRAKSE RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA (Prezentācija)

IEVADS Sociālpedagoģiskā prakse tika veikta Rīgas Ezerkrastu pamastkolā Skola atrodas Rīgā, Vidzemes priekšpilsētā, Malienes ielā 8, Ezerkrastu pamatskolas direktore ir Anna Laizāne. Rīgas Ezerkrastu pamatskola mācās bērni ar mācīšanās traucējumiem. Mācības skolā notiek latviešu valodā. Šogad skolā mācās ap 200 skolēnu. Skolā ir licencētas un akreditētas speciālās  pamatizglītības programmas: 1. 

REPORT ON PLACEMENT “ADVECS” COMPANY

  INTRODUCTION This is a report with description of 7 week work placement in company called “ADVECS”. This report contains of such parts as: description of the company and student’s responsibilities and tasks during the 7 week placement. First part will consist of brief overview of the company, explaining every

SIA „Miandum”

SATURS SATURS 2 SIA „Miandum” vispārīgs apraksts 4 SIA „Miandum” organizatoriskā struktūra 4 SIA ”Miandum” darbības vides analīze 7 SIA ”Miandum” SVID analīze 8 Uzņēmuma SIA „Miandum” vieta nozarē 9 PROBLĒMAS PAZIŅOJUMS 10 Vadības problēma un simpātijas 10 Problēmas definīcija 10 Riska vadības process 11 TOWS analīze 14 STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA

Влияние рынка безалкогольных напитков на латвийскую экономику

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 Маркетинговая микросреда предприятия 4 Сокращенный профиль компании Latvijas Balzams 4 Анализ рынка безалкогольных напитков 8 Анализ спроса 8 Рыночное предложение 14 Анализ цен 16 ВЫВОДЫ 18 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 19 ВВЕДЕНИЕ Чтобы понять влияние рынка безалкогольных напитков на латвийскую экономику, нужно понять, каковы негативные и позитивные

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.