Тест по экономике ( Готовая работа в приложении)

1 Размер уставного капитала для : для ЗАО

не менее 2825 евро на дату регистрации общества;
не менее 35 000 евро на дату регистрации общества

2 Включают ли в себя собственные финансовые ресурсы выручку от реализации выбывшего имущества

Да
Нет

3 Валовая прибыль предприятия это

прибыль от реализации продукции
финансовые результаты от внереализационных операций
Суммарная величина всех прибылей

4 В соответствии с законодательством валовая прибыль за вычетом всех налогов, полученная от различных форм хозяйственной деятельности, называется

чистой прибылью
прибыль от реализации продукции
финансовые результаты от внереализационных операций

5 В = q / Чсп, где В это

показатели выработки
трудоемкости
объем произведенной продукции

6 Система конкретных элементов, устанавливающая рациональную взаимосвязь между ними.

Норма труда
Организация труда
Нормирование труда

7 Выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции.

Затраты по первичным элемен...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

Matem.122G (Gatavs darbs pielikumā)

4.uzdevums (16punkti) Aplūkojot zīmējumus, nosauc un uzzīmē daudzstūri, kas rodas taisnu prizmu vai piramīdu šķeļot ar plakni (4. zīm. dota četrstūra piramīda). Pamato, kāda figūra

VALSTS KONTROLES FUNKCIJAS UN STRUKTŪRA 

IEVADS Analizējot pašreiz aktuālās problēmas un grūtības, kas perspektīvā var izraisīt vēl komplicētākas un negatīvā skatījumā sarežģītākas komplikācijas, negācijas, secināms, ka 21.gs. Latvijas īpašie izaicinājumi

Uzturs un stress 16032023

Ievads Pētījuma aktualitāte Stresa ievainojumi ir traumu spektrs, kas ataino nesakritību starp kaula izturību un hronisku mehānisku slodzi, kam kauls tiek pakļauts. Šī nesakritība var

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.