Управление мотивацией персонала

Содержание
Введение
Глава 1. Мотивация в организации
Глава 2. Управление мотивацией персонала
Заключение
Список литературы и других источников
Введение
Управление мотивацией требует сосредоточения внимания на проблеме создания эффективной системы управления персоналом, в которой формируется необходимый уровень мотивированности работников к эффективной работы. Необходимость поиска путей совершенствования процесса управления мотивацией персонала на предприятиях обусловлено рядом факторов, где одним из весомых является стимулирование производительного труда. Вопросам мотивации посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых, а именно: Ф Герцберга, Ричарда Л. Дафта, М. Мескон, Д. Богини, А. Бугуцкого, А. Чухно, А. Афонина, А. Колот, Д. Богиня, И. Беляева, Е. Уткина, Ф. Хмель, Л. Владимирова, В. Травина, А. Ромашова, В. Нестерчука.
Цель данного реферата – изучить и проанализировать особенности мотивации персонала. В работе акцентируется внимание на том, что современная система упра...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

Matem.122G (Gatavs darbs pielikumā)

4.uzdevums (16punkti) Aplūkojot zīmējumus, nosauc un uzzīmē daudzstūri, kas rodas taisnu prizmu vai piramīdu šķeļot ar plakni (4. zīm. dota četrstūra piramīda). Pamato, kāda figūra

VALSTS KONTROLES FUNKCIJAS UN STRUKTŪRA 

IEVADS Analizējot pašreiz aktuālās problēmas un grūtības, kas perspektīvā var izraisīt vēl komplicētākas un negatīvā skatījumā sarežģītākas komplikācijas, negācijas, secināms, ka 21.gs. Latvijas īpašie izaicinājumi

Uzturs un stress 16032023

Ievads Pētījuma aktualitāte Stresa ievainojumi ir traumu spektrs, kas ataino nesakritību starp kaula izturību un hronisku mehānisku slodzi, kam kauls tiek pakļauts. Šī nesakritība var

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.