Uz valsts vai pašvaldību apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi

 

Tiesības

Pienākumi

Atbildība

Skolēnu

55.pants. Izglītojamā tiesības
1) Uz valsts vai pašvaldību apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi;
2) Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;
3) Izglītošanās procesā izmantot izglītības iestāžu telpas, bibliotēkas un citas informācijas krātuves, lasītavas, mācību līdzekļus;
4) Saņemt stipendijas, kredītus, pabalstus un cita veida materiālo palīdzību;
5) Saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos;
6) Ierosināt izveidot izglītības iestādes pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstoši šīs iestādes nolikumam vai satversmei un pašpārvaldes nolikumam;
7) Piedalīties sabiedriskajā darbībā;
8) Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;
9) Uz personiskās mantas aizsardzību izglītības iestādē;
10) Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās o...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.