Uzņēmuma risku analīze

Uzņēmuma risku analīze
Šis patstāvīgais darbs „Uzņēmuma risku analīze” tiek veikts studiju kursa „Inovāciju ekonomika” ietvaros. Patstāvīgais darbs tiek izpildīts kā mājas darbs Nr.2, apgūstot lekciju konspektu pirmās piecas nodaļas.
Darba mērķis ir noskaidrot uzņēmuma pastāvošos galvenos riskus, veikt to ietekmes, iespējamības un kontroles novērtējumu, kā arī izveidot risinājumus.
Pētījuma objekts ir ražošanas SIA, kura piedāvā dažādus produktus.
Pirmajā daļā tiek sniegta īsa informācija par uzņēmumu un tā sniegtajiem pakalpojumiem.
Otrajā daļā tiek skaidrotas metodes, ar kuru palīdzību tika noteikti un novērtēti galvenie uzņēmuma riski.
Trešajā daļā tiek dots piemērs, kā tika identificēti galvenie riski pēc attiecīgām vērtēšanas skalām, tie tiek īsi paskaidroti, tiek sniegta risku iespējamība, risku ietekme un risku kontrole.
Informācija par uzņēmumu
Uzņēmums ir starptautiskai korporācijai piederošs uzņēmums (filiāle). Uz doto brīdi uzņēmums cieši sadarbojas ar Ziemeļu un Baltijas re...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

Ārsta profesionālā ētikas raksturojums

Ar pārliecību var apgalvot, ka cilvēces rakstītās vēstures laikā un pasaulē, ārsta esamībai vienmēr ir tikusi piešķirta īpaša nozīmība. Cilvēki dodas pie ārsta, lai saņemtu

Working capital management

Rarely are firms started for reasons other than profit. In order to improve the effectiveness of their operations, businesses examine a variety of financial metrics.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.