Uzņēmuma risku analīze

Uzņēmuma risku analīze
Šis patstāvīgais darbs „Uzņēmuma risku analīze” tiek veikts studiju kursa „Inovāciju ekonomika” ietvaros. Patstāvīgais darbs tiek izpildīts kā mājas darbs Nr.2, apgūstot lekciju konspektu pirmās piecas nodaļas.
Darba mērķis ir noskaidrot uzņēmuma pastāvošos galvenos riskus, veikt to ietekmes, iespējamības un kontroles novērtējumu, kā arī izveidot risinājumus.
Pētījuma objekts ir ražošanas SIA, kura piedāvā dažādus produktus.
Pirmajā daļā tiek sniegta īsa informācija par uzņēmumu un tā sniegtajiem pakalpojumiem.
Otrajā daļā tiek skaidrotas metodes, ar kuru palīdzību tika noteikti un novērtēti galvenie uzņēmuma riski.
Trešajā daļā tiek dots piemērs, kā tika identificēti galvenie riski pēc attiecīgām vērtēšanas skalām, tie tiek īsi paskaidroti, tiek sniegta risku iespējamība, risku ietekme un risku kontrole.
Informācija par uzņēmumu
Uzņēmums ir starptautiskai korporācijai piederošs uzņēmums (filiāle). Uz doto brīdi uzņēmums cieši sadarbojas ar Ziemeļu un Baltijas re...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

1. kontroldarbs 19052023

(pareizas var būt arī vairākas atbildes) Kādu informāciju ir jāsniedz (pārzinim pēc savas iniciatīvas) datu subjektam, ievācot no viņa datus? Pārziņa nosaukumu un adresi; Personas

Globalization trends

Globalization trends, which are observable with the advancement of technology, blur the boundaries between nations: people travel more, seek employment abroad, and move their country

Muitas darbība Latvijas pastā

IEVADS Starptautiskie pasta sūtījumi mūsdienās, pateicoties plaši izplatītajai interneta tehnoloģiju intensīvai attīstībai, kļūst par vienu no ērtākajiem un izplatītākajiem veidiem, kā fiziskām personām pārvietot preces

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.